Polityka prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.ant3d.pl jest:
  Ant3D Dawid Piwowarski z siedzibą w Opolu, ul. Technologiczna 2A, 45-839 Opole, NIP: 7492022412, REGON: 382025627
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczący reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.ant3d.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych następującym procesorom danych osobowych:
  1. w sposób zaszyfrowany do firmy obsługującej nasze serwery:  BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK z siedzibą w Ostrożnicy, ul. Kościelna 10, Ostrożnica (kod pocztowy: 47–280), wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 
NIP: 749-199-53-54, REGON: 160378527;
  2. operatorowi logistycznemu InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395;
  3. do firmy obsługującej księgowość: Park Naukowo Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. ul. Technologiczna 2, 45 – 869 Opole
 6. Nasz sklep może w sposób automatyczny profilować, tzn. oceniać i przewidywać Twoje potrzeby zakupowe. W tym celu korzystamy z wewnętrznych systemów przetwarzających dane.
 7. Dane osobowe są przechowywane w systemie magazynowo-sprzedażowym WooCommerce i na serwerze opisanym w pkt. 5. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.
 8. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje szyfrowany dostęp do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe (SSL, VPN).
 9. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 11. W celu pobrania swoich danych osobowych lub ich całkowitego usunięcia skorzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego lub prześlij e-mail z Twojego adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w naszym systemie pod adres biuro@ant3d.pl.
 12. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonym, wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepożądanych.
 13. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Sklep internetowy www.ant3d.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, aby dostosować wyświetlanie strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 15. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
  kancelaria@giodo.gov.pl
  Adres Infolinii UOKiK:
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  tel. 801 440 220, tel. 22 290 89 16
  uokik@uokik.gov.pl
  pon–pt w godz. 8:00 – 18:00
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ant3D Dawid Piwowarski z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Wojska Polskiego 17/31, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle NIP: 7492022412, REGON: 382025627
 17. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@ant3d.pl

Jeśli kiedykolwiek znów poczujesz się samotny, pomyśl o tej polityce prywatności, której nikt nigdy nie przeczyta.

Cookies

 1. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome:
 https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.